«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για παροχή Υπηρεσίας Ασφάλειας Αυτοκινήτων ,Οχημάτων Μηχανημάτων Έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ενός έτους.


«Πρόσκληση υποβολής  οικονομικής προσφοράς για παροχή Υπηρεσίας  Ασφάλειας  Αυτοκινήτων ,Οχημάτων   Μηχανημάτων  Έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ενός έτους. 
 
 


name admin1
test job