΄΄Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την Διαχείριση παραπροϊόντων (εσχαρίσματα, άμμος) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Φλώρινας (Βιολογικός Καθαρισμός) ».


΄΄Πρόσκληση υποβολής  οικονομικής προσφοράς για την Διαχείριση παραπροϊόντων (εσχαρίσματα, άμμος) Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Φλώρινας (Βιολογικός Καθαρισμός) ».

 


name admin1
test job