ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ


"Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για
την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις
Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών
του Δήμου Φλώρινας "


name admin1
test jobΕπισυναπτόμενα αρχεία

  ΚΗΜΔΗΣ_sign