Βλάβες

Δήλωση Βλαβών

Δηλώστε τις βλάβες που έχετε εντοπίσει. Περιγράψτε με ακρίβεια το είδος της βλάβης και την τοποθεσία της για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.


Συμφωνώ ότι τα υποβληθέντα δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται.
Σε όλη τη περιοχή αρμοδιότητας η  Δ.Ε.Υ.Α.Φ. εκτελεί καθημερινά εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών για την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και τις λοιπές εγκαταστάσεις  που λειτουργούν όλο το 24ωρο.


  • Όταν φεύγετε για διακοπές ή λείψετε για οποιοδήποτε λόγο αρκετό διάστημα από το σπίτι σας, μην ξεχνάτε να κλείνετε την παροχή του νερού. Μια διαρροή μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο ακίνητό σας και ‹‹φούσκωμα›› του λογαριασμού.

  • Όταν έρθει ‹‹φουσκωμένος›› λογαριασμός νερού διαπιστώσετε αν έχετε διαρροή στο εσωτερικό υδραυλικό σας δίκτυο. Αυτό μπορείτε να το ελέγξετε κλείνοντας όλες τις βρύσες του σπιτιού και παρατηρώντας στο υδρόμετρο τη κίνηση του μηχανισμού εγγραφής. Αν αυτός κινείται τότε υπάρχει διαρροή στην εγκατάστασή σας.

  • Μόλις διαπιστώσετε διαρροή ή βλάβη στην εγκατάστασή σας καλέστε τον υδραυλικό σας για να την αποκαταστήσει και ενημερώστε άμεσα τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση είναι εις βάρος όλων μας.

  • Η διαρροή του νερού πριν και μετά το υδρόμετρο, μέσα στα όρια ιδιοκτησίας του υδρολήπτη δεν συνεπάγεται πάντα και την μείωση του λογαριασμού κατανάλωσης, γιατί η ευθύνη για την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων μέσα στα όρια της ιδιοκτησίας βαρύνει αποκλειστικά τον υδρολήπτη.