Τηλεθέρμανση

Τίτλος έργου: ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)


Η πράξη της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας με τα υποέργα είναι συγχρηματοδοτούμενη κρατική ενίσχυση, με φορέα υλοποίησης τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ ειδικότερα  συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.:  με 49.247.385 ευρώ, το Ελληνικό Δημόσιο με: 7.423.822 ευρώ και Ίδια συμμετοχή φορέα: 10.787.098 ευρώ.

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Πράξη έχει χαρακτηριστεί ως έργο Phasing, δηλαδή συνεχιζόμενο στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, δεδομένου ότι δεν ολοκληρώθηκε εντός της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013.

  • Έχει ολοκληρωθεί η δημοπράτηση του Υποέργου 1 : : «Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια»,και εκτελούνται εργασίες.
  • Άμεσα θα προχωρήσει η υλοποίηση των λοιπών υποέργων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης
H Δ.Ε.Υ.Α.Φ με ανακοίνωσή της προς τους κατοίκους της πόλης Φλώρινας

που απέστειλε με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού ενημέρωσε ότι, προκειμένου να γίνουν εργασίες για την κατασκευή του δικτύου διανομής και των παροχών των καταναλωτών της Τηλεθέρμανσης εντός της πόλης Φλώρινας, απαιτείται να αποτυπωθούν και καταγραφούν τα σημεία εισόδου των παροχών τηλεθέρμανσης εντός των κτιρίων, καθώς και η αντίστοιχη όδευσή τους από τον κεντρικό αγωγό του δικτύου διανομής επί της οδού. Για την εν λόγω αποτύπωση και καταγραφή εντεταλμένο συνεργείο, αποτελούμενο από υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και της Αναδόχου εταιρείας, θα πραγματοποιήσουν επί τόπου επίσκεψη και αυτοψία στα κτίρια της πόλης ,με τη παράκληση οι ιδιοκτήτες ή ένοικοι ή διαχειριστές των οικοδομών – κτιρίων να συνεργαστούν με το ανωτέρω προσωπικό και να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να διενεργηθεί η απαιτούμενη εργασία καταγραφής το συντομότερο και το δυνατό πληρέστερα. Για την αρτιότερη, από τεχνικής πλευράς, σύνδεση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κτιρίου από το δίκτυο διανομής της Τηλεθέρμανσης, επισημαίνεται ότι το σημείο εισόδου της παροχής τηλεθέρμανσης πρέπει να πληροί τα κάτωθι κριτήρια:

  • Να βρίσκεται σε κοινόχρηστο στεγασμένο χώρο του κτιρίου (υπόγειο ή ισόγειο).
  • Να βρίσκεται στην πλησιέστερη θέση σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο διανομής.
  • Να υπάρχει κατάλληλος χώρος πλησίον του σημείου εισόδου για τη μελλοντική τοποθέτηση του υποσταθμού.


Επισκόπηση

Τίτλος έργου: ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)


Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Θεματικοί Στόχοι: Οικονομία Χαμηλών Ρύπων
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)


Η Πράξη αφορά στην κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης για την τροφοδότηση του οικισμού Φλώρινας με θερμική ενέργεια για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης των κτιρίων. Η θερμική ενέργεια θα λαμβάνεται από εγκαταστάσεις ανάκτησης θερμότητας από τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Μελίτης, θα μεταφέρεται με σύστημα υπογείων προμονωμένων αγωγών μεταφοράς στους δύο οικισμούς και στη συνέχεια θα διανέμεται στους καταναλωτές των οικισμών με σύστημα υπογείων προμονωμένων αγωγών διανομής. Με την κατασκευή του έργου πρόκειται να τροφοδοτηθεί με θερμική ενέργεια το σύνολο των κτιρίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις σύνδεσης. Πρόκειται να τροφοδοτηθούν 2.534 κτίρια εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Φλώρινας, με συνολικό εγκατεστημένο θερμικό φορτίο 98,7MW περίπου.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 54.079.476 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 44.312.045 €
Πληρωμές 4.125.995 €
Ποσοστό απορρόφησης 9.31 %
Έναρξη 09/06/2015
Λήξη 31/12/2023

Υποέργα

Αρ.ΤίτλοςΑνάδοχοιΠροϋπολογισμός Δ.Δ. / ΕπιχορήγησηΈναρξηΛήξη
1Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια Κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»,ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ 25.797.260 €13/01/201430/09/2020
2Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων Το υποέργο δεν έχει συμβασιοποιηθεί και τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ενδεικτικά 760.962 €31/01/202031/12/2023
3Προμήθεια λεβήτων Το υποέργο δεν έχει συμβασιοποιηθεί και τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ενδεικτικά 1.689.240 €03/02/202031/12/2023
4Προμήθεια θερμικών υποσταθμών Το υποέργο δεν έχει συμβασιοποιηθεί και τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ενδεικτικά 7.145.952 €03/02/202031/12/2023
5Μετασκευές Δ.Ε.Η. Το υποέργο δεν έχει συμβασιοποιηθεί και τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ενδεικτικά 3.338.260 €02/09/201931/12/2023
6Αρχαιολογικές και σωστικές εργασίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 402.200 €27/02/201930/09/2020
7Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Το υποέργο δεν έχει συμβασιοποιηθεί και τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ενδεικτικά540.392 €31/01/202031/12/2023
8Διαδικασίες ΔημοσιοποίησηςΤο υποέργο δεν έχει συμβασιοποιηθεί και τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ενδεικτικά 96.528 €13/01/202031/12/2023
9Απαλλοτριώσεις – Οδεύσεις Δουλείας Το υποέργο δεν έχει συμβασιοποιηθεί και τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ενδεικτικά 80.440 €15/06/201731/12/2023
10Διελεύσεις Δικτύου ΟΣΕ Το υποέργο δεν έχει συμβασιοποιηθεί και τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ενδεικτικά 40.220 €17/06/201931/12/2023
11Δαπάνες Υδρεύσεως, Ηλεκτροδοτήσεως, Επικοινωνιών Το υποέργο δεν έχει συμβασιοποιηθεί και τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ενδεικτικά 276.857 €26/07/201931/12/2023

Πορεία

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 11 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Πορεία υποέργου 1 – Αγωγός Μεταφοράς Φλώρινας – Δίκτυο Διανομής Φλώρινας – Αντλιοστάσια
Created with Highcharts 7.2.131-12-202331-12-202320-12-201620-12-201618-07-201718-07-201714-05-201314-05-201311-10-201711-10-201713-01-201413-01-2014Εκτιμώμενη πορείαΠραγματική πορείαΣυνδέει την πραγματική πορεία με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου01-201201-201301-201401-201501-201601-201701-201801-201901-202001-202101-202201-202301-202401-202501-202601-2027ΥποβολήΈνταξηΠροέγκρ. δημοπρ/σηςΔημοπράτησηΠροέγκρ. σύμβασηςΣύμβασηΟλοκλήρωση
Πορεία υποέργου 2 – Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων
Created with Highcharts 7.2.112-11-201912-11-201931-01-202031-01-202031-12-202331-12-202320-12-201620-12-201618-07-201718-07-2017Εκτιμώμενη πορείαΠραγματική πορείαΣυνδέει την πραγματική πορεία με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου01-201607-201601-201707-201701-201807-201801-201907-201901-202007-202001-202107-202101-202207-202201-202307-202301-202407-202401-202507-2…07-2025ΥποβολήΈνταξηΠροέγκρ. δημοπρ/σηςΔημοπράτησηΠροέγκρ. σύμβασηςΣύμβασηΟλοκλήρωση
Πορεία υποέργου 3 – Προμήθεια λεβήτων
Created with Highcharts 7.2.119-11-201919-11-201903-02-202003-02-202031-12-202331-12-202320-12-201620-12-201618-07-201718-07-2017Εκτιμώμενη πορείαΠραγματική πορείαΣυνδέει την πραγματική πορεία με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου01-201607-201601-201707-201701-201807-201801-201907-201901-202007-202001-202107-202101-202207-202201-202307-202301-202407-202401-202507-2…07-2025ΥποβολήΈνταξηΠροέγκρ. δημοπρ/σηςΔημοπράτησηΠροέγκρ. σύμβασηςΣύμβασηΟλοκλήρωση
Πορεία υποέργου 4 – Προμήθεια θερμικών υποσταθμών
Created with Highcharts 7.2.118-11-201918-11-201903-02-202003-02-202031-12-202331-12-202320-12-201620-12-201618-07-201718-07-2017Εκτιμώμενη πορείαΠραγματική πορείαΣυνδέει την πραγματική πορεία με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου01-201607-201601-201707-201701-201807-201801-201907-201901-202007-202001-202107-202101-202207-202201-202307-202301-202407-202401-202507-2…07-2025ΥποβολήΈνταξηΠροέγκρ. δημοπρ/σηςΔημοπράτησηΠροέγκρ. σύμβασηςΣύμβασηΟλοκλήρωση
Πορεία υποέργου 5 – Μετασκευές Δ.Ε.Η.
Created with Highcharts 7.2.102-09-201902-09-201931-12-202331-12-202320-12-201620-12-201618-07-201718-07-2017Εκτιμώμενη πορείαΠραγματική πορείαΣυνδέει την πραγματική πορεία με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου01-201607-201601-201707-201701-201807-201801-201907-201901-202007-202001-202107-202101-202207-202201-202307-202301-202407-202401-202507-2…07-2025ΥποβολήΈνταξηΠροέγκρ. δημοπρ/σηςΔημοπράτησηΠροέγκρ. σύμβασηςΣύμβασηΟλοκλήρωση
Πορεία υποέργου 6 – Αρχαιολογικές και σωστικές εργασίες
Created with Highcharts 7.2.117-06-201917-06-201931-12-202331-12-202320-12-201620-12-201618-07-201718-07-201727-02-201927-02-2019Εκτιμώμενη πορείαΠραγματική πορείαΣυνδέει την πραγματική πορεία με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου01-201607-201601-201707-201701-201807-201801-201907-201901-202007-202001-202107-202101-202207-202201-202307-202301-202407-202401-202507-2…07-2025ΥποβολήΈνταξηΣύμβασηΟλοκλήρωση
Πορεία υποέργου 7 – Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
Created with Highcharts 7.2.121-11-201921-11-201931-01-202031-01-202031-12-202331-12-202320-12-201620-12-201618-07-201718-07-2017Εκτιμώμενη πορείαΠραγματική πορείαΣυνδέει την πραγματική πορεία με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου01-201607-201601-201707-201701-201807-201801-201907-201901-202007-202001-202107-202101-202207-202201-202307-202301-202407-202401-202507-2…07-2025ΥποβολήΈνταξηΠροέγκρ. δημοπρ/σηςΔημοπράτησηΠροέγκρ. σύμβασηςΣύμβασηΟλοκλήρωση
Πορεία υποέργου 8 – Διαδικασίες Δημοσιοποίησης
Created with Highcharts 7.2.105-11-201905-11-201913-01-202013-01-202031-12-202331-12-202320-12-201620-12-201618-07-201718-07-2017Εκτιμώμενη πορείαΠραγματική πορείαΣυνδέει την πραγματική πορεία με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου01-201607-201601-201707-201701-201807-201801-201907-201901-202007-202001-202107-202101-202207-202201-202307-202301-202407-202401-202507-2…07-2025ΥποβολήΈνταξηΠροέγκρ. δημοπρ/σηςΔημοπράτησηΠροέγκρ. σύμβασηςΣύμβασηΟλοκλήρωση
Πορεία υποέργου 9 – Απαλλοτριώσεις – Οδεύσεις Δουλείας
Created with Highcharts 7.2.131-12-202331-12-202320-12-201620-12-201618-07-201718-07-2017Εκτιμώμενη πορείαΠραγματική πορείαΣυνδέει την πραγματική πορεία με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου01-201607-201601-201707-201701-201807-201801-201907-201901-202007-202001-202107-202101-202207-202201-202307-202301-202407-202401-202507-2…07-2025ΥποβολήΈνταξηΣύμβασηΟλοκλήρωση
Πορεία υποέργου 10 – Διελεύσεις Δικτύου ΟΣΕ
Created with Highcharts 7.2.117-06-201917-06-201931-12-202331-12-202320-12-201620-12-201618-07-201718-07-2017Εκτιμώμενη πορείαΠραγματική πορείαΣυνδέει την πραγματική πορεία με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου01-201607-201601-201707-201701-201807-201801-201907-201901-202007-202001-202107-202101-202207-202201-202307-202301-202407-202401-202507-2…07-2025ΥποβολήΈνταξηΣύμβασηΟλοκλήρωση
Πορεία υποέργου 11 – Δαπάνες Υδρεύσεως, Ηλεκτροδοτήσεως, Επικοινωνιών
Created with Highcharts 7.2.126-07-201926-07-201931-12-202331-12-202320-12-201620-12-201618-07-201718-07-2017Εκτιμώμενη πορείαΠραγματική πορείαΣυνδέει την πραγματική πορεία με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου01-201607-201601-201707-201701-201807-201801-201907-201901-202007-202001-202107-202101-202207-202201-202307-202301-202407-202401-202507-2…07-2025ΥποβολήΈνταξηΣύμβασηΟλοκλήρωση

Βοήθεια
Περιγραφή λειτουργίας:
Παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή της κατάστασης της προόδου του έργου.
Τα γραφήματα που ακολουθούν, αποτυπώνουν ξεχωριστά για κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του έργου, την πρόοδο σε όρους συγκεκριμένων καταστάσεων προόδου, συγκεκριμένα τις εξής: Υποβολή της πρότασης, Έγκριση για χρηματοδότηση, Προέγκριση δημοπράτησης, Δημοπράτηση, Προέγκριση υπογραφής σύμβασης, Υπογραφή Σύμβασης και Ολοκλήρωση.
Αν πρόκειται για έργα που τη στιγμή της έγκρισης είχαν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, τότε εμφανίζεται στο γράφημα μόνο η ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης.
Υπάρχουν δύο καμπύλες, εκείνη της εκτίμησης της πορείας του έργου (πορτοκαλί χρώμα) και η πραγματική (πράσινη). Η διακεκομμένη γραμμή συνδέει την υπογραφή σύμβασης με την εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τη διάρκεια της σύμβασης.


Δείκτες

Κωδ.ΟνομασίαΜονάδα μέτρησηςΣτόχος (Σύνολο)Στόχος (Άνδρες)Στόχος (Γυναίκες)
CO34Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίουΤόνοι Ισοδύναμου CO25551,26
T4409Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάσηΕκατομμύρια βατώρες κατ’έτος90587,58

Εμπλεκόμενοι Φορείς

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ ΖΩΗ
Διεύθυνση: Κόνιαρη 15
Τηλ.: 210 6930155
Φαξ.: 210 6930188
E-mail.: ymeperaa@mou.gr.

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ ΖΩΗ
Διεύθυνση: Κόνιαρη 15
Τηλ.: 210 6930155
Φαξ.: 210 6930188
E-mail.: ymeperaa@mou.gr.

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΕΚΗΣ
Διεύθυνση: ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 14
Τηλ.: 23850-24555
Φαξ.: 23850/24556
E-mail.: deyaflorina1@gmail.com.

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ ΖΩΗ
Διεύθυνση: Κόνιαρη 15
Τηλ.: 210 6930155
Φαξ.: 210 6930188
E-mail.: ymeperaa@mou.gr.

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ ΖΩΗ
Διεύθυνση: Κόνιαρη 15
Τηλ.: 210 6930155
Φαξ.: 210 6930188
E-mail.: ymeperaa@mou.gr.

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΕΚΗΣ
Διεύθυνση: ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 14
Τηλ.: 23850-24555
Φαξ.: 23850/24556
E-mail.: deyaflorina1@gmail.com.

Νόμιμος εκπρόσωπος:Κοινοπραξία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. – ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»

Νόμιμος εκπρόσωπος:ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ
Διεύθυνση: ΕΡΜΟΥ 25

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Έγγραφα

Ω10Φ465ΧΙ8-ΒΤ9
ΩΩ5Ζ465ΧΙ8-Υ0Ω
6ΑΩΓ465ΧΙ8-Ν9Χ
65ΕΑ465ΧΙ8-1Ν4
6ΤΥΚ465ΧΙ8-8ΚΖ
ΨΦ5Μ465ΧΙ8-ΚΩΛ
6ΤΜΞ46ΜΤΛΡ-15Φ
ΩΔΩ546ΜΤΛΡ-79Ω


ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τίτλος έργου: Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)


Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Δυτική Μακεδονία
Θεματικοί Στόχοι: Προστασία Περιβάλλοντος
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)


Η Πράξη αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας, ώστε να περιοριστεί η σπατάλη του πόσιμου νερού, η οποία αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Δήμου Φλώρινας, με στόχο να εξασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η επάρκεια υδροδότησης των καταναλωτών, καθώς επίσης και η προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω του ελέγχου της ποιότητας και της απολύμανσης του παρεχόμενου νερού.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 2.700.348 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 2.508.582 €
Πληρωμές 2.430.210 €
Ποσοστό απορρόφησης 96.88 %
Έναρξη 31/01/2018
Λήξη 31/07/2020

Υποέργα

Αρ.ΤίτλοςΑνάδοχοιΠροϋπολογισμός Δ.Δ. / ΕπιχορήγησηΈναρξηΛήξη
1ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου ΦλώριναςΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.508.582 €31/01/201830/04/2020

Πορεία

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Πορεία υποέργου 1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας
Created with Highcharts 8.0.012-09-201712-09-201731-01-201831-01-201831-07-202031-07-202030-03-201630-03-201610-11-201610-11-201604-07-201704-07-201719-09-201719-09-201729-12-201729-12-201731-01-201831-01-2018Εκτιμώμενη πορείαΠραγματική πορείαΣυνδέει την πραγματική πορεία με την προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου09-201501-201605-201609-201601-201705-201709-201701-201805-201809-201801-201905-201909-201901-202005-202009-202001-202105-202109-2…09-2021ΥποβολήΈνταξηΠροέγκρ. δημοπρ/σηςΔημοπράτησηΠροέγκρ. σύμβασηςΣύμβασηΟλοκλήρωση

Βοήθεια
Περιγραφή λειτουργίας:
Παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή της κατάστασης της προόδου του έργου.
Τα γραφήματα που ακολουθούν, αποτυπώνουν ξεχωριστά για κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του έργου, την πρόοδο σε όρους συγκεκριμένων καταστάσεων προόδου, συγκεκριμένα τις εξής: Υποβολή της πρότασης, Έγκριση για χρηματοδότηση, Προέγκριση δημοπράτησης, Δημοπράτηση, Προέγκριση υπογραφής σύμβασης, Υπογραφή Σύμβασης και Ολοκλήρωση.
Αν πρόκειται για έργα που τη στιγμή της έγκρισης είχαν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, τότε εμφανίζεται στο γράφημα μόνο η ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης.
Υπάρχουν δύο καμπύλες, εκείνη της εκτίμησης της πορείας του έργου (πορτοκαλί χρώμα) και η πραγματική (πράσινη). Η διακεκομμένη γραμμή συνδέει την υπογραφή σύμβασης με την εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τη διάρκεια της σύμβασης.


Δείκτες

Κωδ.ΟνομασίαΜονάδα μέτρησηςΣτόχος (Σύνολο)Στόχος (Άνδρες)Στόχος (Γυναίκες)
CO18Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσηςΆτομα10310--

Εμπλεκόμενοι Φορείς

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Διεύθυνση: Περιοχή Ζ.Ε.Π.
Τηλ.: 2461053900
Φαξ.: 2461053969
E-mail.: dapepdm@mou.gr.

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Διεύθυνση: Περιοχή Ζ.Ε.Π.
Τηλ.: 2461053900
Φαξ.: 2461053969
E-mail.: dapepdm@mou.gr.

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΕΚΗΣ
Διεύθυνση: ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 14
Τηλ.: 23850-24555
Φαξ.: 23850/24556
E-mail.: deyaflorina1@gmail.com.

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Διεύθυνση: Περιοχή Ζ.Ε.Π.
Τηλ.: 2461053900
Φαξ.: 2461053969
E-mail.: dapepdm@mou.gr.

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Διεύθυνση: Περιοχή Ζ.Ε.Π.
Τηλ.: 2461053900
Φαξ.: 2461053969
E-mail.: dapepdm@mou.gr.

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΕΚΗΣ
Διεύθυνση: ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 14
Τηλ.: 23850-24555
Φαξ.: 23850/24556
E-mail.: deyaflorina1@gmail.com.

Νόμιμος εκπρόσωπος: ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διεύθυνση: ΣΚΥΡΟΥ 2Β
Φαξ.: 2107292467
E-mail.: info@olympios.gr


Έγγραφα

6225465ΧΙ8-4Β7
6225465ΧΙ8-4Β7