Ύδρευση

Κεντρικός σκοπός της Διεύθυνσης Ύδρευσης

Η κατανάλωση του πόσιμου νερού στη  περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ θεωρείται υψηλή  διότι   κατά την χειμερινή περίοδο  λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών οι καταναλωτές αφήνουν τις βρύσες ανοιχτές να μην παγώσουν οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, κατά δε τη  θερινή περίοδο με το πόσιμο νερό καλύπτουν  και ανάγκες άρδευσης.

Το πόσιμο νερό δεν υπάρχει απεριόριστο στη φύση ούτε είναι δυνατόν να παραχθεί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ώστε να καλύψει και τις ανάγκες άρδευσης. Η σπατάλη και η χρήση πέραν του ποσίμου σημαίνει μεγαλύτερες δαπάνες για τη παραγωγή και τη διάθεση με ανάλογη αύξηση των λειτουργικών δαπανών και αύξηση των τιμολογίων των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη λειτουργία της, τα έσοδά της πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας της με τη σχέση της πλήρους  ανταποδοτικότητας σε έσοδα και έξοδα.

Σε  απόλυτη  συμφωνία  με  τις  Εθνικές  και Ευρωπαϊκές  διατάξεις  (κοινοτικές  οδηγίες)  η   Δ.Ε.Υ.Α.Φ.   διενεργεί  τους  τακτικούς,  περιοδικούς  και  έκτακτους  κατά  περίπτωση  ελέγχους  (χημικούς,  μικροβιολογικούς,  λοιπών  παραμέτρων) σε πιστοποιημένα εργαστήρια, ώστε  το  νερό  που  φθάνει  στις  βρύσες  των  καταναλωτών  να  είναι  πάρα  πολύ  καλό  ποιοτικά και σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 και την οδηγία 98/83/ΕΚτου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η   Δ.Ε.Υ.Α.Φ.   εξασφαλίζει  ποιοτικά  καλό  νερό  στο  καταναλωτή  με  συνεχή  επαγρύπνηση και   συστηματικούς  ελέγχους.

Η περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. αρχικά ήταν η πόλη της Φλώρινας. Με τον Ν. 2539/1997 τα όρια της αρμοδιότητάς της είναι αυτά του Διευρυμένου Δήμου Φλώρινας, που αποτελείται από τον πρώην Δήμο Φλώρινας και τις κοινότητες Αλώνω, Αρμενοχωρίου, Μεσονησίου, Πρώτης, Σκοπιάς, Κορυφής και Τριβούνου με έδρα στην πόλη της Φλώρινας και γραφεία στην οδό Σπηλιάδου αριθμ. 14. Παρ’ ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. συστάθηκε το έτος 1982 λειτουργεί από το έτος 1983 με πλήρη στελέχωση από το Μάρτιο του 1985.

Με την αύξηση στις δραστηριότητές της και τη μεγάλη διεύρυνση των συναλλαγών της η Δ.Ε.Υ.Α.Φ.- με ελάχιστη μέχρι σήμερα αύξηση του τακτικού της προσωπικού- προσπαθεί να ανταποκρίνεται πλήρως στο σκοπό της ίδρυσης της επιλύοντας οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς της.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. μεριμνά για: -την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών -την κατασκευή και τη λειτουργία όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής ύδρευσης και αποχέτευσης (κατασκευή νέων δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών, διυλιστηρίων, Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού κ.ά.) -την εξασφάλιση ποιοτικά και ποσοτικά του απαιτούμενου πόσιμου νερού -την προστασία των υδάτινων πόρων με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας -την προστασία γενικότερα του περιβάλλοντος -τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (τακτικού και έκτακτου προσωπικού, αποφοίτων σχολών για την απόκτηση εμπειρίας) και όλα αυτά με διαρκή επαγρύπνηση και δράση, με συνεχή ενημέρωση του προσωπικού της για την εφαρμογή όλων των καινοτομιών και τεχνολογικών μεθόδων.

Συχνές ερωτήσεις

Το νερό στη βρύση μου δείχνει θολό ή άσπρο. Είναι πρόβλημα ή απλώς αέρας;

Όταν το νερό έχει φυσαλίδες, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισμένο αέρα και γι’ αυτό φαίνεται και θολό. Μια άλλη αιτία για πιθανή δυσχρωμία του νερού είναι οι αποθέσεις αλάτων. Το υγιεινό πόσιμο νερό περιέχει σε διάλυση φυσικά άλατα που του δίνουν γεύση και θρεπτική αξία. Τα διαλυμένα άλατα που υπάρχουν στα φυσικά νερά ιζηματοποιούνται και περνούν στο νερό της βρύσης δίνοντας σε αυτό ένα άσπρο γαλακτώδες χρώμα. Τέτοιου είδους προβλήματα στην όψη του νερού μπορεί να προκύψουν από εργασίες συντήρησης στο δίκτυο διανομής και σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύει η υγεία του καταναλωτή.

Μπορείτε να ξεχωρίσετε αν η δυσχρωμία του νερού οφείλεται σε εγκλωβισμένο αέρα ή άλατα κάνοντας το παρακάτω απλό τεστ: γεμίστε ένα γυάλινο ποτήρι με νερό από τη βρύση σας και αφήστε το νερό να ηρεμήσει. Αν το νερό περιέχει εγκλωβισμένο αέρα, σε περίπου 10 λεπτά θα διαυγάσει και θα παρατηρήσετε ότι οι φυσαλίδες του αέρα θα αρχίσουν να κινούνται προς τα πάνω, μέχρι το νερό να γίνει τελείως διάφανο. Αν το νερό περιέχει άλατα, τότε θα χρειαστεί περίπου μία ώρα για να διαυγάσει το νερό και τα άλατα θα καθιζάνουν στον πάτο του ποτηριού. Δηλαδή, το νερό θα αρχίσει να γίνεται διάφανο από πάνω προς τα κάτω.

Και στις δύο περιπτώσεις σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο και μετά την παρέλευση τριών ωρών, οπότε η ροή του νερού στις σωληνώσεις θα έχει επανέρθει στα φυσιολογικά επίπεδα, δεν πρέπει να παρατηρείται δυσχρωμία στο νερό. Αν το πρόβλημα επιμένει, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Το νερό μού φαίνεται ότι έχει "χρώμα", τι να κάνω;

Για να διαπιστώσετε αν η δυσχρωμία του νερού οφείλεται στο δίκτυο ή στις εσωτερικές σωληνώσεις του σπιτιού σας, συγκρίνετε το νερό της βρύσης σας με το νερό κάποιας γειτονικής κατοικίας. Αν το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στη δική σας βρύση, τότε πιθανόν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις σωληνώσεις του σπιτιού σας. Αν όμως πρόκειται για πρόβλημα του δικτύου, τότε και η βρύση της γειτονικής κατοικίας θα παρουσιάζει την ίδια δυσχρωμία. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τι μπορώ να κάνω αν μου μυρίζει χλώριο το νερό;

Πολλές φορές οι καταναλωτές παραπονιούνται ότι το νερό που φτάνει στη βρύση τους μυρίζει χλώριο. Για να μειωθεί η οσμή του χλωρίου, μπορείτε να γεμίσετε ένα γυάλινο μπουκάλι με νερό και να το αφήσετε όλο το βράδυ στο ψυγείο. Το επόμενο πρωί η μυρωδιά θα έχει εξαφανιστεί.

Προσοχή! Το νερό που μπαίνει στο ψυγείο μέσα σε οποιοδήποτε δοχείο πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 24 ώρες.

Συμβουλές για εξοικονόμηση νερού

Αν όλοι δείχνουμε την προσοχή που χρειάζεται, θα έχουμε πάντα άφθονο νερό, αλλά και εξοικονόμηση χρήματος.

Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση όλων μας ότι το νερό είναι ένα πολυτιμότατο αγαθό, που μέρα με τη μέρα γίνεται ολοένα και πιο αισθητή η ανεπάρκειά του. Φροντίστε λοιπόν για την όσο δυνατόν μεγαλύτερη οικονομία στην κατανάλωσή του, προσέχοντας ιδιαίτερα τα παρακάτω σημεία τα οποία δεν συνεπάγονται στέρηση νερού, αλλά αντίθετα βοηθούν ώστε να μην το στερηθούμε.

 • Κλείνετε την βρύση του νερού όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται, όπως κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος των δοντιών, του ξυρίσματος, πλυσίματος χεριών/προσώπου ή του πλυσίματος των πιάτων. Αφήνοντας ανοιχτή τη βρύση επί πέντε λεπτά η σπατάλη νερού μπορεί να φτάσει και τα 20 λίτρα. Αυτό ενδεικτικά για ένα εκατομμύριο κατοίκους ισοδυναμεί με απώλεια 20.000 κυβικών μέτρων νερού την ημέρα!
 • Η χρήση της τουαλέτας (καζανάκι) αντιστοιχεί στο 1/3 του νερού που καταναλώνεται σε ένα σπίτι. Αντικαταστήστε τα παλιά καζανάκια με σύγχρονα διπλής ροής ή ρυθμίστε το φλοτέρ.
 • Στο ντους/μπάνιο καταναλώνεται το 1/5 περίπου του νερού που χρησιμοποιείται στα σπίτια μας. Προτιμήστε το σύντομο ντους με μέτρια πίεση αντί να γεμίζετε την μπανιέρα σας.
 • Χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα πλυντήρια ρούχων και πιάτων όταν είναι σχετικά γεμάτα και επιλέγοντας οικονομικά προγράμματα.
 • Μην αμελείτε τις διαρροές στα υδραυλικά της οικίας. Επισκευάζετε άμεσα τις διαρροές σε βρύσες, καζανάκια ή σωληνώσεις.
 • Βεβαιωθείτε ότι όλη η οικογένεια γνωρίζει πού βρίσκεται η εσωτερική κεντρική βάνα διακοπής της παροχής νερού σε περίπτωση διαρροής ή πλημμύρας.
 • Προτιμήστε να πλύνετε το αυτοκίνητό σας με τον κουβά αντί για το λάστιχο καθώς προκαλεί μικρότερη σπατάλη νερού.
 • Καθαρίστε τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σας (μπαλκόνια και βεράντες) με σκούπισμα/σφουγγάρισμα και όχι με λάστιχο.
 • Σε τυχόν περιόδους λειψυδρίας ή με προβλήματα υδροδότησης συνιστάται η αποφυγή του πλυσίματος μπαλκονιών, πεζοδρομίων και αυτοκινήτων.
 • Μην ποτίζετε υπερβολικά τον κήπο σας. Προτιμάτε να ποτίζετε νωρίς το πρωί ή το βράδυ, επειδή μειώνονται οι απώλειες από εξάτμιση. Ρυθμίστε το σύστημα αυτόματου ποτίσματος ώστε να αξιοποιείται όλη η ποσότητα του νερού.
 • Επιλέγετε φυτά κατάλληλα για τις κλιματολογικές συνθήκες τις περιοχής σας. Αποφύγετε να φυτέψετε γκαζόν καθώς έχει μεγάλες ανάγκες σε νερό.