Τηλεθέρμανση

Η τηλεθέρμανση είναι ένα σύστημα με το οποίο επιτυγχάνεται μεταφορά και διανομή θερμότητας από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής ή/και απόρριψης σε καταναλωτές για οικιακή, βιομηχανική ή αγροτική χρήση.

Φορέας μεταφοράς θερμότητας είναι το θερμό ή υπέρθερμο νερό ή ο ατμός.

 • Ο Δήμος Φλώρινας από το έτος 2005 έχει ξεκινήσει διαδικασίες υλοποίησης του έργου της τηλεθέρμανσης Φλώρινας από τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Μελίτης, με φορέα υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.).
 • Το έργο θεωρείται υψηλής προτεραιότητας για την περιοχή διότι αφ’ ενός μεν θα καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης και θερμού νερού χρήσης των κατοίκων της Φλώρινας επί 8μηνο διάστημα και της ευρύτερης περιοχής με σοβαρά θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον , την εθνική και τοπική οικονομία, με οικονομικό πλεόνασμα για τον καταναλωτή.
 • Η περιοχή εκτέλεσης είναι η εντός σχεδίου περιοχή της πόλης της Φλώρινας.
Στοιχεία Μελέτης
 • Σημερινός εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 23.000 κάτοικοι ,
 • Αριθμός κτιρίων προς σύνδεση: 2.534 κτίρια
 • Εγκατεστημένο θερμικό φορτίο : 98,7 MW
 • Η τηλεθέρμανση θα καλύψει τα κτίρια εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Φλώρινας
 • Η σύνδεση κτιρίων στο σύστημα θα είναι έμμεση, με υπόγειους προμονωμένους αγωγούς προσαγωγής – επιστροφής ονομαστικών διαμέτρων από DN20 mm έως και DN100 mm, και με την εγκατάσταση θερμικού υποσταθμού κτιρίου που θα φέρει εναλλάκτη θερμότητας για την εξασφάλιση του υδραυλικού διαχωρισμού.
  Ετήσια κατανάλωση καυσίμου (tn) CO2 SO2 CO NOX HC Σωματίδια
Πριν την Τ/Θ 13.112 41.197,90 9,18 7,50 31,26 2,50 3,75
Μετά την Τ/Θ 1.563 4.910,95 1,09 0,89 3,73 0,30 0,45
Οφέλη από τη λειτουργία της Τηλεθέρμανσης Φλώρινας
 • θα συμβάλει αποφασιστικά στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης κατά την εκτέλεση του έργου και κατά τη λειτουργία του.
 • θα δώσει στους κατοίκους της Φλώρινας την δυνατότητα να απολαμβάνουν την θέρμανση των κατοικιών τους με μειωμένο κόστος
 • θα προκύψουν οφέλη στην εθνική οικονομία, λόγω μείωσης εκροής συναλλάγματος για την αγορά πετρελαίου.
 • θα δώσει τις δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής με παράλληλες δραστηριότητες τηλεθέρμανσης στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας και τη καλύτερη αξιοποίηση των εθνικών και τοπικών ενεργειακών πόρων.