«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια και την τοποθέτηση ελαστικών σε Βυτιοφόρο Αποφρακτικό Όχημα ΜΕ 67952 »