« Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υφασμάτινων μασκών »