« Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια δύο καινούργιων Σαρωτών Α4 Διπλής όψης »