«Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για παροχή Υπηρεσίας Ασφάλειας Αυτοκινήτων, Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργων της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ενός έτους.