Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για υπηρεσία: «Αποστολή λογαριασμών Δ.Ε.Υ.Α.Φ. εντός και εκτός Νομού Φλώρινας»