Εξυπηρέτηση Πελατών

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, το οποίο έχει σχέση με την Δ.Ε.Υ.Α.Φ. μπορείτε να τηλεφωνείτε και να το αναφέρετε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2385024164, 2385029517, 2385024606, 2385024555, στις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Τις λοιπές ώρες και αργίες στον αριθμό 2385024164 που είναι συνδεδεμένος με αυτόματο τηλεφωνητή για να αναγγέλλονται τυχόν βλάβες ή παράπονα. Αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ενημερώνεται από τον αυτόματο τηλεφωνητή και φροντίζει για την αποκατάσταση των βλαβών το ταχύτερο δυνατόν.

Διοίκηση και προσωπικό είμαστε πάντα σε εγρήγορση και με αδιάκοπη εργασία και πολλά έργα, πολλές φορές κάτω από δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες πάντα υπό συνθήκες πίεσης προσπαθούμε να είμαστε πάντα δίπλα στον πολίτη και στο μέτρο που αναλογεί  τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. να βελτιώσουμε τη καθημερινότητά του.

Κάθε δημότης, είναι ευπρόσδεκτος στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για να εκφράσει οποιοδήποτε παράπονο ή θέμα έχει σχέση με τις δραστηριότητές της

Η   Δ.Ε.Υ.Α.Φ.   από  την  πλευρά  της  καταβάλλει  προσπάθειες  για  να  ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις  των  καταναλωτών  της.

Αποφύγετε τις παράνομες συνδέσεις. Έτσι και την υγεία σας προστατεύετε και τους συνδρομητές σας δεν επιβαρύνετε

Από τον Μάϊο του 2019 η ένταξη των ευπαθών ομάδων θα ακολουθεί τα ίδια κριτήρια  με την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ (ΚΟΤ Α΄και ΚΟΤ Β΄) και των λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΔΕΥΑΦ ΑΕ, θα λαμβάνει σχετικό αρχείο από την ΗΔΙΚΑ/ΔΕΔΗΕ  και χωρίς να απαιτείται  η προσκόμιση δικαιολογητικών από τους καταναλωτές, θα μπορεί να εντάσσει τους δικαιούχους και να τους απεντάσσει αυτόματα, όταν δεν πληρούν τα κριτήρια.

Τιμολογιακή πολιτική κοινωνικού τιμολογίου

Οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ΚΟΤ Α’ δικαιούνται έκπτωση ως ακολούθως:

 • Για κατανάλωση από 0-30 m3 νερού ανά τετράμηνο η παροχή νερού θα είναι δωρεάν. Θα χρεώνεται, δηλαδή, μόνο το πάγιο των 8 ευρώ (συν ΦΠΑ)
 • Για κατανάλωση από 31- 80 m3 νερού ανά τετράμηνο θα παρέχεται έκπτωση 70% επί της τιμής του οικιακού τιμολογίου.
 • Για κατανάλωση από 81-120  m3 νερού ανά τετράμηνο  θα παρέχεται έκπτωση 35%
 • Για  κατανάλωση άνω των 120 m3 νερού ανά τετράμηνο, δεν  θα παρέχεται έκπτωση

Οι δικαιούχοι του κοινωνικού τιμολογίου ΚΟΤ Β’ δικαιούνται έκπτωση ως ακολούθως:

 • Για κατανάλωση από 0-30 m3 νερού ανά τετράμηνο η παροχή νερού θα είναι δωρεάν. Θα χρεώνεται, δηλαδή, μόνο το πάγιο των 8 ευρώ (συν ΦΠΑ)
 • Για κατανάλωση από 31- 80 m3 νερού ανά τετράμηνο θα παρέχεται έκπτωση 50% επί της τιμής του οικιακού τιμολογίου.
 • Για κατανάλωση από 81-120  m3 νερού ανά τετράμηνο  θα παρέχεται έκπτωση 25%
 • Για  κατανάλωση άνω των 120 m3 νερού ανά τετράμηνο, δεν  θα παρέχεται έκπτωση

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας όπως και οι λοιπές Δ.Ε.Υ.Α. της Ελλάδας διαμορφώνει την τιμολογιακή  της πολιτική σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ν. 1069/1980. Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. είναι Επιχείρηση ειδικού σκοπού, Κοινωφελής αλλά ως προς τα έσοδα και έξοδά της είναι πλήρως  ανταποδοτική, δεν χρηματοδοτείται για τα λειτουργικά της Έξοδα από το Κράτος.

Από τα Έσοδα των Ετησίων Τιμολογίων πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά:

 • τα λειτουργικά της έξοδα, (από τη τιμή του πόσιμου νερού, τέλη Δ.Υ ‐ Δ.Α. κ.α.)
 • το πρόγραμμα επενδύσεων, ‐ δαπάνες εκτελούμενων έργων, μελετών, υποχρεώσεις δανείων  κ.α. (από  τα έσοδα του ειδικού τέλους 80% και του ειδικού τέλους 3% που αντικαταστάθηκε από το έσοδο του άρθρου 11 του Ν. 4071/2011).
 • Στη πόλη της Φλώρινας διεκόπη η επιβολή του ειδικού τέλους 80% λόγω συμπλήρωσης 30ετίας και το ειδικό τέλος 3% δεν αποδίδεται πλέον στις Δ.Ε.Υ.Α.

Σημαντικό ρόλο μεταξύ άλλων μεγεθών στη διαμόρφωση των τιμολογίων έχει η προέλευση των υδατικών πόρων, το κόστος παραγωγής και διάθεσης του πόσιμου νερού και της επεξεργασίας του μετά τη χρήση.

 • Τα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Φ παρέμεναν σταθερά μέχρι από το έτος 2007 μέχρι το έτος 2011.
 • Από το β΄εξάμηνο επήλθε μείωση ποσοστού 27% στη τιμή της αξίας νερού και του ειδικού τέλους 80% της πρώτης κατηγορίας κατανάλωσης
 • Το β΄εξάμηνο του έτους 2012 επήλθε μείωση στο τέλος Δ.Υ κατά 38,32% και στο τέλος αποχέτευσης κατά 41,65%
 • Από 1/1/2017 η αναγκαία αύξηση των τιμολογίων νερού περιορίσθηκε κάτω της ελαχίστης αναγκαίας για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών που προέκυψαν από την  επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ του Ν.3852/2010  κατά 2,5€ /περίοδο έκδοσης λογαριασμού μόνο στα τέλη Δ.Υ και Δ.Α.
Τιμές στα Τιμολόγια Νερού Έτους 2017
Πόλη Φλώρινας

Οικιακή χρήση

Κλίμακες καταναλισκόμενου νερού σε m3 ανά τρίμηνο Αξία νερού ανά m3
1η 0-45 m3 0,29 €
2η 46-90 m3 0,49 €
91 m3 και άνω 0,92 €

Επαγγελματική χρήση

Κλίμακες καταναλισκόμενου νερού σε m3 ανά τρίμηνο Αξία νερού ανά m3
1η 0-45 m3 0,29 €
2η 46-90 m3 0,49 €
91 m3 και άνω 0,92 €

Δημόσιες Υπηρεσίες

Κλίμακες καταναλισκόμενου νερού σε m3 ανά τρίμηνο Αξία νερού ανά m3
1η 0-45 m3 0,90 €
2η 46-90 m3 1,20 €
91 m3 και άνω 1,70 €

Ξενοδοχεία

Ενιαία τιμή κ.μ. ύδατος = 0,56 €/ κ.μ.

Τέλος Δικτύου Ύδρευσης = 14,22 € (όσο και της επαγγελματικής χρήσης)

Τέλος Αποχέτευσης = 131,07 € / τρίμηνο (δηλαδή 43,69 €ανά μήνα)

Η επεξεργασία λυμάτων χρεώνεται σύμφωνα με την αριθμ.145/2012 ΑΔΣ ανάλογα με το σύνολο των διανυκτερεύσεων και τον συντελεστή κατηγορίας.

Στις Δημόσιες Υπηρεσίες: Τέλος χρήσης Δικτύου Ύδρευσης χρεώνεται 14,22 € / τρίμηνο, Τέλος χρήσης Δικτύου Αποχέτευσης δεν χρεώνεται.

Αρμενοχώρι, Μεσονήσι, Σκοπιά, Πρώτη, Άλωνα, Τρίβουνο, Κορυφή

Τοπικά Διαμερίσματα περιοχής αρμοδιότητας ΔΕΥΑΦ σύμφωνα με το Ν.2539/1997 «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

Οικιακή χρήση και Επαγγελματική χρήση

Κλίμακες καταναλισκόμενου νερού σε m3 ανά τρίμηνο Αξία νερού ανά m3 Ειδικό τέλος 80% ανά m3
1η 0-45 m3 0,20 € 0,16 €
2η 46-90 m3 0,38 € 0,30 €
91 m3 και άνω 0,62 € 0,50 €
λογαριασμός ΕΥΑΘ
Τέλη – Λοιπά στη περιοχή του Ν.2539/1997 «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ : ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ, ΜΕΣΟΝΗΣΙ, ΠΡΩΤΗ .ΣΚΟΠΙΑ, ΑΛΩΝΑ,ΤΡΙΒΟΥΝΟ, ΚΟΡΥΦΗ

 • Οι λογαριασμοί εκδίδονται τέσσερις φορές το χρόνο και τα μεσοδιαστήματα αυτών είναι περίπου τρίμηνα
 • Το τιμολόγιο ύδρευσης είναι κλιμακωτό ανάλογα με την κατανάλωση
 • Τέλος χρήσης Δικτύου Ύδρευσης / λογαριασμό / τρίμηνο = 9,25 €
 • Τέλος χρήσης Δικτύου Αποχέτευσης / λογαριασμό / τρίμηνο = 9,25 €
 • Επεξεργασία λυμάτων = 0,39 € / κ.μ. (πόλη Φλώρινας ,Τρίβουνο,Κορυφή)
 • Συντήρηση υδρομέτρου  1,50 € / τρίμηνο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ,  ΜΕΣΟΝΗΣΙ, ΠΡΩΤΗ ,ΣΚΟΠΙΑ, ΑΛΩΝΑ, ΤΡΙΒΟΥΝΟ, ΚΟΡΥΦΗ

 • Οι λογαριασμοί εκδίδονται τέσσερις φορές το χρόνο και τα μεσοδιαστήματα αυτών είναι περίπου τρίμηνα
 • Το τιμολόγιο ύδρευσης είναι κλιμακωτό ανάλογα με την κατανάλωση
 • Τέλος χρήσης  Δικτύου Ύδρευσης(ΔΥ) / λογαριασμό / τρίμηνο = 14,22€
 • Τέλος χρήσης Δικτύου Αποχέτευσης(ΔΑ) / λογαριασμό / τρίμηνο = 14,96 €
 • Επεξεργασία λυμάτων = 0,39 € / κ.μ. (πόλη Φλώρινας ,Τρίβουνο, Κορυφή)
 • Συντήρηση υδρομέτρου Δ.Ε.Υ.Α.Φ. 1,50 €/ τρίμηνο
Τοπικές Κοινότητες περιοχής αρμοδιότητας ΔΕΥΑΦ σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Δ.Ε. Περάσματος (Δροσοπηγή, Άνω Υδρούσα, Κάτω Υδρούσα, Κολχική, Πέρασμα, Αμμοχώρι, Τροπαιούχος, Άγιος Βαρθολομαίος, Λεπτοκαρυά, Σ.Σ. Βεύης, Φλάμπουρο, Τριανταφυλλιά,  Ατραπός, Πολυπόταμος)

Δ.Ε Μελίτης (Σκοπός, Αχλάδα – Γιουρούκι, Μελίτη, Νεοχωράκι, Λόφοι, Βεύη, Παπαγιάννη, Ιτέα, Τριπόταμος, Σιταριά, Παλαίστρα)

Δ.Ε. Κάτω Κλεινών (Κρατερό, Παρόρι, Εθνικό, Άνω Καλλινίκη, Κάτω Καλλινίκη, Μαρίνα, Καύκασος, Κλαδοράχη, Μεσοχώρι, Μεσόκαμπος, Νίκη, Πολυπλάτανος, Αγία Παρασκευή, Άνω Κλεινές, Ακρίτας)

Στις άνω Τοπικές Κοινότητες οι λογαριασμοί νερού εκδίδονται κάθε εξάμηνο και ελλείψει υδρομέτρων η χρέωση γίνεται κατ’ αποκοπήν, ως ακολούθως:

Τέλος χρήσης Δικτύου Ύδρευσης = 32,50 € ανά εξάμηνο

Τέλος χρήσης Δικτύου Αποχέτευσης = 17,50 € ανά εξάμηνο

Όλα τα τιμολόγια της ΔΕΥΑΦ επιβαρύνονται με τον ανάλογο ΦΠΑ.

 • Φροντίστε ο  υδρομετρητής  να  είναι  σε  καλή  κατάσταση  και  να  μην  είναι  σκεπασμένος  με  χώματα – οικοδομικά  υλικά,  ώστε  ο  υπάλληλος  της   Δ.Ε.Υ.Α.Φ.   να  μπορεί  να  παίρνει  ενδείξεις.
 • Φροντίστε για  τη  μεταφορά  του  υδρομέτρου  σε  θέση  εκτός  του  ακινήτου  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  πρόσβαση  για  τη  λήψη  των  ενδείξεων.
 • Όταν η   Δ.Ε.Υ.Α.Φ.   διαπιστώσει  βλάβη  στον  υδρομετρητή  ενός  καταναλωτή  τότε  τον  ειδοποιεί προφορικά και   με  επιστολή.
 • Αν από  ένα  υδρόμετρο  υδρεύονται  περισσότερα  από  ένα  διαμέρισμα,  κατάστημα  κ.λ.π.,  θα  πρέπει  να  φροντίσετε  να  τοποθετηθούν  χωριστά  υδρόμετρα.
 • Εάν κατά  τη  διαδικασία  λήψης  των  ενδείξεων  διαπιστωθεί  ότι  το  υδρόμετρο  είναι  καταστραμμένο  τότε  η   Δ.Ε.Υ.Α.Φ.   χρεώνει  τα  κ.μ.  ύδατος  της  αντίστοιχης  περιόδου  του  προηγούμενου  έτους  και  σας  καλεί  να  το  αντικαταστήσετε.
 • Αν για  οποιοδήποτε  λόγο  το  ακίνητό  σας  πρόκειται  να  κατεδαφιστεί  ή  να  παραμείνει  κενό  για  μεγάλο  διάστημα  ενημερώστε  την   Δ.Ε.Υ.Α.Φ.   για  τη  διακοπή  του  νερού.
 • Μην κάνετε  οποιαδήποτε  σύνδεση  με  το  δίκτυο  ύδρευσης – αποχέτευσης  χωρίς  την  προηγούμενη  έγκριση  της   Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
 • Αν οποιοδήποτε  από  τα  ενδεικτικά  στοιχεία   του  λογαριασμού  σας  δεν  είναι  σωστό  ενημερώστε  την   Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
 • Αν είστε  ένοικος  δηλώστε τα στοιχεία σας στη    Δ.Ε.Υ.Α.Φ.   για  να  γραφούν  στον  λογαριασμό  του  νερού .
 • Συνιστούμε στους  ιδιοκτήτες  ακινήτων  να  φροντίζουν  ώστε  με  κάθε  αλλαγή  ιδιοκτήτου  ή  ενοικιαστού  να  εξοφλούνται  οι  λογαριασμοί  της   Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και να δηλώνονται τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή.
 • Φροντίστε να  πληρώνετε  το  λογαριασμό  στη  καθορισμένη  ημερομηνία,  για  να  αποφύγετε  τη  διακοπή  του  νερού  και  τα  τέλη  επανασύνδεσης.
 • Αν  για  οποιοδήποτε  λόγο  δεν  λάβατε  το  λογ/σμό  ζητείστε  από  το  ταμείο  να  σας  εκδοθεί  αντίγραφο.
 • Ο χρόνος  μέσα  στον  οποίο  είναι  δυνατή  η  κατάθεση  αιτήματος  για  έκπτωση  ή  ρύθμιση  λογ/σμών  είναι  αυτός  της  προθεσμίας  εξόφλησης  λογ/σμών.
 • Στις περιπτώσεις  αυθαίρετης  υδροληψίας  (με  ή  χωρίς  υδρόμετρο)  λαθραίας  υδροληψίας  για  ανοικοδόμηση,  οικιακή  ή  επαγγελματική  χρήση,  άρδευση,  διαρροές  εσωτερικών  υδραυλικών  εγκαταστάσεων,  ακινήτων,  εμπορία  νερού  ή  υδροδότηση  τρίτων  επιβάλλονται  χρηματικά  πρόστιμα  και  οι  υπαίτιοι  διώκονται  ποινικώς.
 • Όποιος από  πρόθεση  ή  αμέλεια  προξενήσει  φθορά  στο  δίκτυο  ύδρευσης  ή  αποχέτευσης  της   Δ.Ε.Υ.Α.Φ.   επιβαρύνεται  ομοίως  με  χρηματικά  πρόστιμα  και  διώκεται  ποινικώς.
 • Αιτήματα σύνδεσης,  συντήρησης,  μετατόπισης  διακλαδώσεων,  φρεατίων  κ.λ.π.  των  ακινήτων  με  τα  Δίκτυα  της   Δ.Ε.Υ.Α.Φ.  υποβάλλονται  στη  Γραμματεία   μαζί  με  αιτούμενα  συνημμένα  παραστατικά  τα  οποία  αναγράφονται  σε  ειδικό  έντυπο  που  χορηγείται  στον  αιτούντα  από  τη   Δ.Ε.Υ.Α.Φ.
 • Οι εργασίες  αυτές  πραγματοποιούνται  μετά  από  την  εξόφληση  της  προεκτιμωμένης  δαπάνης.
 • Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ.   δεν  πραγματοποιεί  παρόμοιες  εργασίες  κατά  τη  διάρκεια  της  χειμερινής  περιόδου  διότι  δεν  είναι  δυνατή  η  αποκατάσταση  των  οδοστρωμάτων.
 • Οι οικοδομές  με  πολλά  διαμερίσματα  υποχρεούνται  να  δηλώνουν  ταυτόχρονα  με  την  αίτηση  σύνδεσης  όλα  τα  υδρόμετρα  της  οικοδομής.
 • Απαγορεύεται τα  βρόχινα  νερά  των  οικοδομών να  διοχετεύονται  στο  Δίκτυο  Ακαθάρτων  της   Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και  η  Δ.Ε.Υ.Α.Φ. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες στο ακίνητο.
 • Η Δ.Ε.Υ.Α.Φ.   αναλαμβάνει  αποκλειστικά  και  μόνο  αυτή  την  τοποθέτηση  των  παροχών  ύδρευσης.
 • Απαγορεύεται  η  χρήση  κρουνών  πυρόσβεσης  για  οποιοδήποτε  άλλη  χρήση  εκτός  απ’ αυτήν  του  προορισμού  τους.
 • Διακοπή – νερού γίνεται  όχι  μόνο  λόγω  μη  εξόφλησης  λογ/σμών  νερού  αλλά  και  σε  περιπτώσεις  μη  εξόφλησης  οφειλών  που  αφορούν  εργασίες  σύνδεσης,  συντήρησης,  μετατόπισης  διακλαδώσεων  κ.λ.π.  με  τα  Δίκτυα  της   Δ.Ε.Υ.Α.Φ  και  χρήση αποφρακτικού.  Aν δεν υπάρχει επάρκεια νερού λόγω  ειδικών συνθηκών ,είτε εξ αιτίας απρόβλεπτων γεγονότων η Δ.Ε.Υ.Α.Φ μπορεί να θέσει ανάλογους περιορισμούς  στη κατανάλωση ή και να  διακόπτει προσωρινά την  υδροδότηση.
 • Η τοποθέτηση αποθηκευτικού μέσου (ντεπόζιτο) για χρήση νερού (εκτός του ποσίμου ) ανήκει στις εφεδρικές πηγές και είναι επιλογή του καταναλωτή.