« Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αντισηπτικού χεριών , αλκοολούχου λοσιόν ,γάντια μιας χρήσεως , κ.α. »