« Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κεντρικής μονάδας , εξωτερικού δίσκου, μπαταρίας , switch »