« Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και περιφερειακών συσκευών »