Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υποβρύχιας αντλίας λυμάτων/ακαθάρτων .