ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΕΥΑΦ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022