Μετάθεση της ημερομηνίας διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων στις 23-02-2021