ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης στη Δ.Ε. Φλώρινας Δήμου Φλώρινας»