΄΄Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την Διαχείριση ιλύος Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Φλώρινας (Βιολογικός Καθαρισμός) ».


΄΄Πρόσκληση υποβολής  οικονομικής προσφοράς για την Διαχείριση ιλύος Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Φλώρινας (Βιολογικός Καθαρισμός) ».


name admin1
test jobΕπισυναπτόμενα αρχεία

  ΙΛΥΟΣ